Kisterseg
fotogaleria11
fotogaleriavideogaleria1

SZÉKELYKERESZTÚR kistérségének hivatalos információs portálját böngészi. Köszöntjük látogatónkat! Kellemes tallózást az oldalon és élmény dús időtöltést TÉRSÉGÜNKBEN!

Új épületben várja diákjait a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium

OBG Avato

Számos magas rangú meghívott és többszáz résztvevő jelenlétében avatták fel szeptember 2-án a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium új székhelyét. A székely város életében fontos eseményt jelentő avatási ünnepségen részt vett Markó Béla miniszterelnök-helyettes, Pásztor Gabriella oktatásügyi államtanácsos, Király András oktatási államtitkár, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ferencz S. Alpár, Hargita megyei főtanfelügyelő, Lászlófy Pál István, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) örökös tiszteletbeli elnöke és Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, valamint számos helyi közigazgatási és egyházi elöljáró.

 

Szabó Miklós iskolaigazgató köszöntőbeszédében ismertette a gimnázium épületének új jelmondatát: „hűségből obeliszket”, amelyet Siménfalva szülötte és az Orbán Balázs Gimnázium volt diákja, Elekes Ferenc költő, író és újságíró a székelykeresztúri iskolához írt, Tisztesség adassék című versének soraiból választottak.

 

Markó Béla beszédében az anyanyelvű oktatás és az összefogás fontosságát hangsúlyozta.

– Egy nemzet, egy közösség megmaradásának sokféle feltétele van, de ennek érdekében új iskolák, új intézmények létrehozásával lehet a leghatékonyabban cselekedni – mondta a miniszterelnök-helyettes. Kiemelte: az anyanyelvű oktatás fontosságát bizonyítja az is, hogy az elmúlt húsz évben az RMDSZ legnagyobb politikai küzdelmei az önálló magyar iskolarendszer és a megfelelő jogi keretek kialakításáért zajlottak. – Ez a küzdelem soha le nem zárul, de az mindenképpen nagy elégtétel, hogy állomásról állomásra haladtunk az anyanyelvű oktatás kiteljesítése szempontjából. Ehhez kellett egy megfelelő törvény, amely immár korlátozások nélkül biztosítja minden szinten az anyanyelvű oktatást, de a jogi keretek nem elegendőek: szükség van a minőségi iskolákra és felkészült szakemberekre is. Fontos és követendő példa erre a székelykeresztúri líceum – mondta Markó Béla, aki ugyanilyen múlhatatlan gondolatnak nevezte az összefogás eszméjét. – Ez az iskola sem lett volna összefogás nélkül, hiszen szükség volt az iskola tanári karának, vezetőinek és a szülőknek az erőfeszítéseire, de szükség volt a város vezetőinek a munkájára, és ehhez hozzá kell tennünk az RMDSZ részvételét, jelenlétét, cselekvését a román kormányban, hiszen csak ezáltal volt lehetséges, hogy az iskolaépítés anyagi alapjait megteremtsük – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Az iskola új, korszerű épületének 2007-ben elkezdődött építése az RMDSZ hathatós közbenjárásának eredményeként közel 2,5 millió lejes kormányzati támogatásból készült el. Hargita Megye Tanácsa 40 000 lejjel támogatta a beruházást.

 

A megyei tanács elnöke, Borboly Csaba gratulált az iskola tantestületének, végzős diákjainak és azok szüleinek az idei érettségi vizsgán elért országos szintű sikerükhöz, ugyanis az Orbán Balázs Gimnáziumban nem kellett pótérettségit szervezni, az összes végzős diáknak sikerült az érettségi vizsgája az első fordulóban. Mint mondta, ez azt bizonyítja, hogy minőségi oktatás zajlik az intézményben, és ezt a minőséget meg kell, hogy tartani.

– Székelykeresztúr kis város, de erős város. Egy ilyen kisvárosnak erős intézményekre van szüksége, és egyik ilyen erős intézmény az iskola. Az ilyen erős intézmények építése révén tudjuk közösségeinket megtartani. Ha azt szeretnénk, hogy megmaradjunk és boldoguljunk Székelyföldön, akkor jól felkészült fiatalokra van szükségünk, akik olyan tudással és képességekkel rendelkeznek, amelyek segítségével eligazodnak ebben a nehéz világban. Azt gondolom, hogy ez az iskola egy ilyen erős intézmény – mondta a tanácselnök. Hozzátette: csak magunkra számíthatunk. Sikerünk csak akkor van, ha összefogunk. Ennek az iskolának az ügye nem volt fontos sem Bukarestnek, sem Budapestnek, sem Brüsszelnek, csak a Bukarestbe küldött, közülünk származó, magyarajkú politikusainknak, akik kijárták annak az útját, hogy megszerezzék az építéshez szükséges pénzt.

A tanácselnök a Hargita megye hivatalos zászlajaként elfogadott székely zászlóval ajándékozta meg az iskolát, hogy az is lobogjon az iskola zászlaja mellett.

Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő beszédében annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy az iskola a szakadék előtt állva nem a mélységet, hanem a hidat látta, és sikerrel építették meg az új iskolaépületet.

Rafai Emil  székelykeresztúri polgármester a helyi közösség egyik legnagyobb megvalósításaként értékelte az új intézmény létrehozását, és köszönetet mondott az RMDSZ-nek a hathatós támogatásért.

Hargita Megye Tanácsa

 

Aktuális

- - - - - - - - - - - -

A KISTERSEG.RO folyamatosan újul, bővülnek, töltődnek a menüpontok, ahol a Székelykeresztúrhoz tartozó térségről és a honlapot működtető szövetség tevékenységeiről kaphatnak információkat a böngészők. Megjegyzéseket, észrevételeket az office@kisterseg.ro-ra várunk!...

 

 

Design Compass corp
eolex_logo

Eolex fotó stúdió